Show simple item record

dc.contributor.authorSandvik, Paula Utigard
dc.coverage.spatialRogaland, Solanb_NO
dc.date.accessioned2018-12-04T12:13:56Z
dc.date.available2018-12-04T12:13:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575980
dc.descriptionOppdragsgiver: Jåsund Utvikling ASnb_NO
dc.description.abstractSedimentprøvene som er analysert er frå ymse kontekst både innan og kring hus så, som stolpehol, groper, graver, kokegroper og eldstader, eit tråkk etter husdyrferdsel samt to jordprofil. I alt 56 14C-dateringar av korn, trekol, bein og sopp syner at aktivitetsspora er frå eit tidsrom på ca. 3000 år. Det er funn av dyrka planter i form av det korn av havre, bygg, kveite, uspesifisert korn og fragment av korn. Det er funne mange eittårige urter som veks som ugras på dyrka mark, og funn dannar dermed tette band til dyrking jamvel der ein ikkje finn dyrke planter. Det er påvist få viltveksande matplanter, nokre fleirårige urter samt forveda planter som ymse treslag, buskar og lyng og i tillegg sporeplanter som i hovudsak er sopp. Mesteparten av desse funna er forkola og til dels i såpass dårleg stand at det synte seg vanskeleg å identifisere dei til slekt og art. Den vanlegaste typen av plantematerial er trekol som er av fleire vanlege treslag. Det vanlegaste funnet av zoologisk material er eggkokongar av leddmakk som er del av den jordbuande faunaen. I tillegg er det spreidde funn av bein og insekt.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2018/11
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectbronsealdernb_NO
dc.subjectvikingtidnb_NO
dc.subjectbosetningsspornb_NO
dc.subjectkornnb_NO
dc.subjectmakroskopiske subfossilnb_NO
dc.subjectSolanb_NO
dc.titleMyklebust gnr. 3 Sola k., Rogaland. Analysar av makroskopiske subfossilnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal