Show simple item record

dc.contributor.advisorRee, Eline
dc.contributor.authorKolstø, Espen
dc.date.accessioned2019-02-21T09:43:41Z
dc.date.available2019-02-21T09:43:41Z
dc.date.issued2018-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586678
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesnb_NO
dc.description.abstractHelsemyndighetene forventer brukerinvolvering i helse- og omsorgstjenestene. Det forventes at tjenestene skal utvikles sammen med pasienten, brukere og deres pårørende. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag, og de skal oppleve mestring. Hensikten med studien er å bidra til økt kunnskap knyttet til hvordan en hjemmetjeneste involverer sine brukere og pårørende, og på hvilken måte dette kan påvirke kvaliteten og sikkerheten i tjenesten. Det ble benyttet et kvalitativt design med tre fokusgruppeintervju. Oppgaven er en case studie. Transkripsjonene fra fokusgruppeintervjuene ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Resultatene endte opp i tre tema: Involvering i mestring og aktiviteter gir livskvalitet, krysspress i samhandling mellom personell, brukerne og dere pårørende og samarbeid med eksterne tjenester påvirker kvalitet og sikkerhet. Studien antyder en kulturforskjell mellom de ulike avdelingene i hjemmetjenesten. Hverdagsrehabilitering og dagsenter er i høy grad brukerstyrt. Hjemmesykepleien er preget av standardiserte tjenester og tidspress. Dette gir vesentlig mindre rom for fleksibilitet, og som kan resultere at brukerne og deres pårørende blir i mindre grad involvert. Studien peker på informasjonssvikt, manglende skriftlig dokumentasjon, e- meldingssystemer som fungerer i varierende grad, feil i journaler og trege tilbakemeldinger i samarbeidet med fastlege og spesialisthelsetjenesten. Studien peker også på funn der manglende samarbeid mellom sykehjem og hjemmetjenesten kan føre til funksjonsnedsettelse hos bruker. Dette påvirker i høy grad kvaliteten og sikkerheten i en hjemmetjeneste. Brukerne blir i liten grad involvert i disse utfordringene. For at brukerens stemme skal få relevans, må hjemmetjenesten ta i bruk verktøy og metoder for innhenting av bruker- og pårørendeerfaringer. Til tross for at man ser at bruker- og pårørendeinvolvering blir satt på agendaen i denne hjemmetjenesten, vil deres manglende systematiske arbeid med involvering, resultere i en variert grad av vellykkethet. Dette er et lederansvar. Lederne i hjemmetjenesten må komme mer på banen å dra lasset for å få dette til.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectbrukerinvolveringnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectkvalitetnb_NO
dc.subjectsikkerhetnb_NO
dc.subjectsafetynb_NO
dc.subjectqualitynb_NO
dc.subjectpatient involvementnb_NO
dc.titleBrukerinvolvering, kvalitet og sikkerhet-en case-studie i en hjemmetjenestenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [107]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal