Show simple item record

dc.contributor.advisorJakobsen, Jasna B.
dc.contributor.authorVatne, Ragnhild
dc.date.accessioned2019-10-09T11:46:15Z
dc.date.available2019-10-09T11:46:15Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621172
dc.descriptionMaster's thesis in Structural engineeringnb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler den dynamiske responsen indusert av vind og trafikk på Lysefjordbroen. Basert på akselerasjonsmålinger er hovedformålet er å se på sammenhengen mellom bevegelsene til brodekket og brotårnet, spesielt sammenhengen mellom brodekkets vertikale bevegelser og brotårnets bevegelser i langsgående retning for brodekket, og hvordan dette endres med vindhastigheten. Ved hjelp av MATLAB er målingene fra Lysefjordbroen analysert og presentert, det er i hovedsak tatt utgangspunkt i måledata fra en dag i januar 2018 og en lengre måleperiode fra juli 2017 til juni 2018. Her er det sett på akselerasjonsresponsen til brodekket og brotårnet under to tidsserier med et 10 minutters varighet, en tidsserie med trafikk og lite vind og en tidsserie med mye vind. Analysen av bevegelsene til brodekket viser akselerasjoner i lateral og vertikal retning, og torsjon om broens lengdeakse, for brotårnet viser analysen akselerasjoner i retningen langsgående og tversgående med broens lengdeakse, og torsjon om brotårnets vertikale akse. Det er utført analyser av spektraltetthet og korrelasjon av de utvalgte tidsseriene, i tillegg til å se på forskyvningen til brodekket og brotårnet. Analyser av standardavvik som funksjon av vindhastighet over en lengre tidsperiode er også utført. Her er det sett på brotårnets akselerasjon mot horisontal middelvindhastighet, som i dette tilfellet representerer brodekkets bevegelser. Sammenhengen mellom bevegelsene til brodekket og brotårnet er analysert ved hjelp av spektraltetthet og korrelasjon mellom brodekkets vertikale respons og brotårnets respons langsgående med brodekket, og standardavviket til akselerasjonen mot middelvindhastighet. Som forventet er brodekkets vertikale bevegelser sterkt korrelert med tårnets bøyning i broplanet, ettersom vibrasjoner av brodekket i den vertikale retningen medfører endringer i kabelkreftene og dermed bøyning av tårnet langs broaksen. Korrelasjonskoeffisienten viste en positiv samvariasjon mellom forskyvningene i både tidsserien med trafikk og lite vind og tidsserien med mye vind. Ut fra analysen om spektraltetthet vises det sammenheng mellom de vertikale bevegelsene til brodekket midt i brospennet med bevegelsene i tårntoppen på de relevante egenfrekvensene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IMBM/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectkonstruksjonsteknikknb_NO
dc.subjectbyggkonstruksjonernb_NO
dc.subjectmaterialteknologinb_NO
dc.subjectLysefjordbroennb_NO
dc.titleAnalyse av vind-induserte vibrasjoner av en hengebro med fokus på samtidig respons av brodekket og brotårnet.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Construction technology: 533nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IKM / TN-IMBM) [677]
    Masteroppgaver i Konstruksjoner og materialer / Maskin, bygg og materialteknologi (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Masteroppgaver i Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Masteroppgaver i Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal