• «De skrev henne ned» : Livsarket og fortellinger om identitet og omsorg 

      Simonhjell, Nora; Hellstrand, Ingvil Førland (Journal article; Peer reviewed, 2019-10)
      I regjeringens Demensplan 2020 legges det vekt på hvordan demensomsorgen skal ivareta personer med demens sin individualitet. Som strategi foreslås en økt bruk av «livsarket», en kort tekst som gir en oversikt over en ...