Show simple item record

dc.contributor.advisorSandberg, Finn Harald
dc.contributor.authorJakobsen, Hege
dc.date.accessioned2019-11-11T13:14:01Z
dc.date.available2019-11-11T13:14:01Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2627747
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial economicsnb_NO
dc.description.abstractTemaet i denne masteroppgaven er omstillinger som påvirker arbeidssituasjonen til en ansatt i en bransje som går gjennom en kraftig markedsendring. Jeg har tatt for meg den norske delen av oljebransjens håndtering av de relativt store omstillingene, i form av nedbemanning, permittering og endringsoppsigelse, som ble gjennomført som en følge av oljekrisen 2014-2016. For å gjøre dette må man først sette seg inn i det aktuelle markedet for å se hva det var som gjorde at denne hendelsen fikk såpass store konsekvenser for bransjen. Hvordan ledelsen i de ulike deler av bransjen har utførte omstillingene da med hovedfokus på de ansatte som ble direkte eller indirekte påvirket av dette. Oppgavens formål er å fremlegge arbeidstakernes opplevelse av håndteringen og deres forhold til selskap og bransje som følge av dette og vurdere hvorvidt utfallet av det kan få negative følger. Gjennom intervju med representanter fra tre ulike fagforeninger vil deres oppfatning av situasjonen bli analysert og videre brukt i utvikling av spørreundersøkelse. Undersøkelsen er rettet mot de som var ansatt da oljekrisen slo til i 2014 for å få en kvantitativ datainnsamling innen de temaene som kom frem fra intervjuene. Resultatene og analysene av dette vil så bli fremstilt opp mot problemstillingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectindustriell økonominb_NO
dc.subjectomstillingernb_NO
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.titleOljebransjens håndteringer av omstillingene som følge av oljekrisen 2014-2016nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IØRP) [732]
    Masteroppgaver i Byutvikling og urban design / Masteroppgaver i Offshore technology : risk management / Masteroppgaver i Risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal