Show simple item record

dc.contributor.advisorMüller-Eie, Daniela
dc.contributor.authorHammerseng, Cecilie
dc.coverage.spatialGjøviknb_NO
dc.date.accessioned2020-03-05T14:44:22Z
dc.date.available2020-03-05T14:44:22Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645577
dc.descriptionMaster's thesis in Urban planningnb_NO
dc.description.abstractI Norge bor hele 82 % av befolkningen i tettbygd strøk (Statistisk sentralbyrå, 2019b), og trenden ser ut til å fortsette i årene fremover. Urbaniseringen og sentraliseringen stiller store krav til både planleggingen og utviklingen i store byer, men også i mindre byer og tettsteder. Utviklingen tydeliggjør et behov for å utvikle byer og tettsteder som er livlige og gode å leve i. Gjøvik står overfor stor regional konkurranse i forbindelse med sentralisering hvor store arbeidsplasser flyttes ut av byen og stadig nye infrastrukturprosjekter via Hamar og Lillehammer svekker byens posisjon ytterligere. Derfor er det viktig å skape en by det er attraktivt å bo og leve i. Med det som bakteppe har denne oppgaven følgende problemstilling: Hvilke strategier og tiltak kan bidra til å øke bylivet i Gjøvik sentrum? Oppgaven benytter stedsanalyse, intervju av nøkkelaktører og spørreundersøkelse som metode for å besvare problemstillingen. For å tilrettelegge for økt byliv er det utledet tre bylivsfaktorer som er avgjørende når en skal tilrettelegge for byliv. Det innebærer befolkningstetthet og god tilgjengelighet til og innad i bykjernen, gode byrom som er lagt til rette for aktivitet i kvalitetsrike omgivelser, og en god blanding av funksjoner og attraksjoner i bykjernen. Kombinasjonene av disse faktorene legger til rette for et aktivt byliv hvor folk kan bo, arbeide, handle og leve i sentrum. Bylivsanalysen avdekker at sentrum består av flere byrom som er lite lagt til rette for aktivitet og opphold i sentrum. Svake forbindelser mellom sentrumskjernen og viktige funksjoner og attraksjoner i nærområdet svekker tilgjengeligheten til sentrum. Oppgaven anbefaler en rekke strategier og tiltak som har til hensikt å øke bylivet i Gjøvik sentrum. Gjennom transformasjon og fortetting av arealer med lav utnyttelse, blanding av funksjoner og attraksjoner og oppgradering av bymiljøet med attraktive byrom, legges det til rette for et aktivt byliv i Gjøvik sentrum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectbyutviklingnb_NO
dc.subjectbylivnb_NO
dc.subjectsentrumsutviklingnb_NO
dc.titleByliv i Gjøvik sentrumnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Urbanism: 237nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (TN-IØRP) [732]
    Masteroppgaver i Byutvikling og urban design / Masteroppgaver i Offshore technology : risk management / Masteroppgaver i Risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal