Show simple item record

dc.contributor.advisorKjøde, Lars Atle
dc.contributor.authorArntzen, Kristine
dc.date.accessioned2020-03-27T10:44:22Z
dc.date.available2020-03-27T10:44:22Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2649076
dc.descriptionMaster's thesis in Accounting and auditingen_US
dc.description.abstractTemaet regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter er et veldig dagsaktuelt tema. 1. januar 2018 trer den nyestandarden IFRS 9 –finansielle instrumenter inn,ogerstatter dagens standard IAS 39 –finansielle instrumenter: innregning og måling. Finansielle instrumenter er kanskje en av de temaene som har ført til mest diskusjon blant standardsettere, regnskapsbrukere og regnskapsprodusenter. Dette vises blant annet gjennom at IASB har brukt15 år fra det første forlagettil ny standard ble publisert til den endelige standarden var klar. Denne masteroppgaven vil se på hvordanden nye standarden møter kritikken som har vært tilknyttet rapportering etter IAS 39. I tillegg vil det bli diskutert om IFRS 9 oppfyller kravene som er i henholdt til detkonseptuelle rammeverktil IASB. En av de regnskapsprodusentene som vil bli hardt rammet av overgangen til IFRS 9 er bankene. Undersøkelser viser at over halvparten av bankene forventer at nedskrivningenevil økesom følge av en nye standarden.Sett i sammenhengmed de økende kravene til kapitaldekning fra Basel-regelverket,vil dette skape utfordringer for banksektoren.IFRS 9 er delt inn i tre deler –klassifisering og måling, nedskrivninger og sikringsbokføring. Denne oppgaven vil fokusere på de to førstnevnte som har betydning for bankenes tapsavsetninger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2017;
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectrevisjonen_US
dc.titleIFRS 9 i et konseptuelt lysen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record