Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteen, Riana
dc.contributor.authorEinang, Karoline Høyme
dc.date.accessioned2021-02-16T13:42:59Z
dc.date.available2021-02-16T13:42:59Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728443
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractTotalforsvar innebærer i praksis at aktører med spesialiseringer i forskjellige sikkerhetsfelter, skal arbeide sammen for å håndtere situasjoner i begge feltene. Sagt på en annen måte omhandler totalforsvar at militære aktører, med sitt fokus på statssikkerhet, skal bistå sivile aktører, med fokus på samfunnssikkerhet, og vice versa. Sivil bistand til militæret er ikke noe som er ukjent her til lands. Det var dette aspektet det opprinnelige totalforsvaret var bygget på, og kommer også i dag til utrykk gjennom, blant annet, lov om militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven). Under moderniseringen av totalforsvaret som har pågått de siste årene, er det derimot blitt mer fokus på gjensidig bistand mellom de involverte aktørene. Statssikkerhetsaktører skal nå i større grad enn tidligere kunne brukes for å bistå ved hendelser som truer samfunnssikkerheten. Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer som kan oppstå for de militære aktørene nettopp ved bistand i sivil krisehåndtering. Oppgaven baserer seg på samtaler med en respondent fra Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt (HV-08) og gjennomgang av en rekke relevante dokumenter og publikasjoner om temaet. Perspektiver på samfunnssikkerhet, beredskap, kriser og samvirke utgjør det teoretiske rammeverket for oppgaven. I forbindelse med oppgaven er det blitt avdekket en mulig utfordring i form av forskjellig forståelse av de fastsatte reglene for innvilgelse av bistand blant de sivile og de militære aktørene. Hvem som godtar eller avslår anmodninger, eller hvorvidt anmodninger gjennomgår den offisielle prosessen overhodet, avhenger av en rekke faktorer den sivile siden ikke nødvendigvis er godt nok kjent med. Andre identifiserte utfordringer knytter seg til HV-soldater med kritiske stillinger i det sivile livet. Dette er en utfordring som vil kunne gjøre seg gjeldende i tilfeller hvor disse mannskapene trengs av begge aktørene, og vil være spesielt interessant å holde et øye med fremover.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecttotalforsvaren_US
dc.subjectkriseen_US
dc.subjectkrisehåndteringen_US
dc.subjectberedskapen_US
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.titleSamvirke og gjensidig støtte: utfordringer i det regionale og lokale totalforsvaret i Rogalanden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1064]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal