Show simple item record

dc.contributor.authorMunthe, Elaine
dc.date.accessioned2021-04-12T07:52:31Z
dc.date.available2021-04-12T07:52:31Z
dc.date.created2020-06-09T11:30:36Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.citationMunthe, E. (2020), Studentengasjement i høyere utdanning: Hvilken innsikt gir Studiebarometeret? Uniped, 43(2), pp. 104-116.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737219
dc.description.abstractStudenter i høyere utdanning svarer på spørsmål utviklet av NOKUT hvert år. Denne studien, Studiebarometeret, er blitt et viktig verktøy til bruk i kvalitetsarbeid ved universiteter og høgskoler. I denne artikkelen, undersøker jeg hvordan student engasjement blir målt i Studiebarometeret. Studentengasjement er valgt fordi det er en viktig indikator på studiekvalitet. Det samvarierer positivt med læringsutbytte og deltakelse, og negativt med frafall. I denne artikkelen danner forskning om studentengasjement og om faktorer som kan fremme engasjement et bakteppe for en kritisk vurdering av innholdet i Studiebarometeret. Hovedspørsmålet som belyses er: Kan Studiebarometeret bidra til institusjoners kvalitetsutvikling for å fremme studentengasjement? Delspørsmål er: Hvordan måles studentengasjement i Studiebarometeret, og hva er mulige skritt videre for forskning om studentengasjement?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectstudentengasjementen_US
dc.subjectstudiebarometereten_US
dc.subjectkvalitetsarbeiden_US
dc.subjectvurderingen_US
dc.titleStudentengasjement i høyere utdanning: Hvilken innsikt gir Studiebarometeret?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber104-116en_US
dc.source.volume43en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2020-02-03
dc.identifier.cristin1814509
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal