Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Christin Eldegard
dc.coverage.spatialRogaland, Boknen_US
dc.date.accessioned2021-04-12T08:33:04Z
dc.date.available2021-04-12T08:33:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737235
dc.descriptionOppdragsgiver: Statens Vegvesenen_US
dc.description.abstractResultater fra naturvitenskapelig undersøkelse av to myrområder på Laupland, gnr. 15, Bokn kommune presenteres. Dette er en del av de arkeologiske undersøkelsene av ID 180670, 180673, 180561, 180564 og 216618 som lå inntil myrområdene og ble utgravd i 2016 og 2017. Bakgrunnen er den planlagte og nå påbegynte vegforbindelsen E39-Rogfast fra Harestad i Randaberg via Kvitsøy til Vestre og Austre Bokn i Rogaland, der traséen på Vestre Bokn går over Laupland. Hensikten med den naturvitenskapelige undersøkelsen var å gi kunnskap om lokal vegetasjons- og landskapsutvikling. Det ble tatt en boreprøve fra en myr som lå 18 moh., like nedenfor lokal marin grense. Resultatene viser at det opprinnelig var et lite vann der bunnsedimenter er C14-datert til senglasial og preboreal (tidligmesolitikum) og som etter hvert vokste igjen og i atlantisk tid (senmesolitikum) var bevokst med or. I myr som lå 4 moh., nedenfor Tapes transgresjonsnivå, ble det sjaktet fra tørt land ut mot midten av myra og tatt prøver fra sjaktveggen ved tre prøvepunkter. Begynnende myrdanning i sentral del er C14-datert til subboreal tid (yngre bronsealder), men også denne myra startet opp som et lite tjern og ble etter hvert bevokst med kratt, særlig av or og vier. Det er røsslynghei og beitemark i området omkring. Myrtypen og vegetasjonsbildet ellers vedvarer inn i romertid da området vest for myra blir tatt i bruk til åker. Det er spor etter avsviing og bestanden av or reduseres sterkt. Jordbruket intensiveres ytterligere i middelalder, og det er tydelige spor etter kornåker ned mot vestre kant av myra. Pollenanalysen viser til bygg, hvete og havre. Yngre steinalder og eldre bronsealder er ikke dekket av analysene som er utført i denne undersøkelsen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Stavanger, Arkeologisk museumen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2020/30
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologien_US
dc.subjectmyrutviklingen_US
dc.subjectskoginnvandringen_US
dc.subjecttidlig jordbruken_US
dc.subjectavsviingen_US
dc.subjectmesolitikumen_US
dc.subjectpreborealen_US
dc.subjectførromersk jernalderen_US
dc.subjectromersk jernalderen_US
dc.subjectLauplanden_US
dc.subjectBoknen_US
dc.subjectRogfasten_US
dc.subjectmyren_US
dc.titleVegetasjonshistorisk undersøkelse av myr på Laupland, gnr. 15, bnr. 5, Bokn k. : Rogfast IVen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal