Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGelgele Lemu, Hirpa
dc.contributor.authorSola, Per Kristian
dc.contributor.authorEide Solberg, Fridtjof
dc.date.accessioned2022-07-04T15:51:16Z
dc.date.available2022-07-04T15:51:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:102983286:57484738
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3002590
dc.description.abstractGruppen har påtatt seg en problemstilling fra firmaet WellPartner A/S. WellPartner er ett oljeservice selskap som holder til i Risavik utenfor Stavanger, der de har kontorer og verksted. De driver med utleie av personell og utstyr innenfor olje og gass bransjen. Blant annet driver de med utleie av stigerør systemer (riser), i den forbindelse har oppdragsgiver et helse, miljø og sikkerhets (hms) problem de ønsker løsning på. Wellpartner lagrer lengder med stigerør (riser jointer) i stabler inne på verkstedet. Håndtering av disse rørene på verkstedet utføres på en risikofylt måte med bruk av fiberstropper og mye klatring i stablene. WellPartner ønsker derfor å få en løsning på dette problemet, og ser for seg å få laget ett løfteredskap til riser. Hensikten er å eliminere all bruk av fiberstropper. Bruk av fiberstropper medfører mye klatring som igjen fører til risikofylt arbeid når rør skal stroppes opp for løft, både på bakkenivå og i høyden. For å komme frem til en best mulig løsning på problemet er det blitt utført en forstudie, samt risikoanalyser på løfte-operasjonen både med og uten bruk av løfteredskap. Disse ble utarbeidet for å få frem fordelene med ett spesialdesignet løfteredskap. Etter analysene ble det bestemt at Wellpartner trenger en løfteklemme (clamp) som kunne benyttes til riser håndtering. For å komme frem til en løsning som er best egnet for Wellpartner sin problemstilling, er det blitt utført en konseptstudie. Her ble 3 alternative løsninger drøftet opp mot hverandre, og valget falt på den løsningen som ble vurdert som best. Med tanke på konstruksjon og hms. Den valgte løsningen er et løfte clamp som er basert på en bjelke med 2 vribare løfteklaver, med manuell betjening og låsing. Dette ga oss et enkelt og sikkert design, med lite bevegelige deler og lite svake punkter. Resultatet er et robust design som er lett å vedlikeholde. Utstyret er konstruert og beregnet i Inventor, arbeids og sammenstillings tegninger er blitt utarbeidet. Alt arbeid er gjort i henhold til maskinforskriften. Dette for å sikre at løfte clampet kan sertifiseres som løfteredskap, om det skulle bli satt i produksjon. I forbindelse med at det skal være mulig å sertifisere clampet, er det også laget en bruksanvisning på norsk. Dette er et krav i henhold til maskinforskriften. I tillegg er det laget ett kostnadsestimat for produksjon av løfte clampet. Samt at optimal type overflatebehandling er utredet. Arbeidet som er nedlagt, gir Wellpartner svar på problemstillingen deres. Når denne oppgaven er overlevert, står Wellpartner selv fritt til å produsere utstyret og få det godkjent for løft.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleKonstruksjon av høytrykks-stigerør løfteklemme
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-IKM / TN-IMBM) [1077]
    Master- og bacheloroppgaver i Konstruksjoner og materialer / Maskin, bygg og materialteknologi (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Masteroppgaver i Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Masteroppgaver i Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Vis enkel innførsel