Show simple item record

dc.contributor.advisorSkog, Anne Merethe
dc.contributor.authorNguyen, Linh Tu
dc.date.accessioned2022-07-20T15:51:54Z
dc.date.available2022-07-20T15:51:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:106587712:68362025
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007327
dc.description.abstractElsparkesykkelene er en av de mest populære kjøretøyene innenfor mikromobilitet. Siden 2019 har man kunnet finne en el-sparkesykkel nesten hvor som helst i de store byene. Elsparkesykkelene ble raskt et fenomen og hadde gode fordeler, men allikevel har el-sparkesykkelen skapt og bidratt til nye urbane problemer. Sikkerheten bak elsparkesykkelene er en sak som har blitt omtalt mye i media, og skapt uro blant mennesker. Denne oppgaven skal undersøke hvordan elsparkesykkelene påvirker atferden i byrommet. Det har blitt utarbeidet et spørreskjema, og en analyse gjennom observasjon av elsparkesykkelene sin atferd i byrommet. Funnene viser at fotgjengere og el-sparkesykkelbrukere har ulike opplevelser når det kommer til elsparkesykkelene, men generelt påvirker elsparkesykkelene kvaliteten av fortauet og byrommet. Det blir konkludert med at byplanleggerne bør ha dialog og samarbeide med de forskjellige el-sparkesykkelleverandørene for å unngå urbane problemer i fremtiden.
dc.description.abstractThe electric scooter is one of the most popular vehicles in micromobility. Ever since 2019, as a pedestrian you can find an electric scooter almost everywhere in the larger cities. The electric scooter quickly became a phenomenon and had several good benefits, but regardless, the electric scooter has created and contributed to new urban problems. The safety behind the electric scooter is an issue that has been widely reported in the media and created concern among people. This thesis will investigate how the presence of e-scooters behavior affects the urban space. The experiences will be captured through a survey and analysis through observation of the electric scooter’s behavior in the urban space. The findings showed that pedestrians and electric scooter users have different experiences when it comes to the electric scooter, but in general, electric scooters affect the quality of the sidewalk and urban space. It is concluded that urban planners should have a dialogue and collaborate with the various electric scooter suppliers to avoid urban problems in the future.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleElsparkesykkelbruk og påvirkningen av byrommet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1220]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record