Show simple item record

dc.contributor.authorBjørgum, Martin
dc.date.accessioned2015-09-25T08:21:06Z
dc.date.available2015-09-25T08:21:06Z
dc.date.issued2015-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301939
dc.descriptionMaster's thesis in Industrial economicsnb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å redegjøre for hvordan Dataplan IT Partner AS kan realisere økt organisk vekst i årene fremover. For å svare på denne problemstillingen gjennomføres det analyser for å kartlegge hvordan interne og eksterne forhold påvirker konkurransesituasjonen. Den interne analysen kartlegger hvilke forhold i bedriften som bidrar til å skape konkurransefortrinn og -ulemper. Den eksterne analysen identifiserer muligheter og trusler i markedet. Forfatterne av denne oppgaven har innhentet informasjon om bedriften og markedet ved hjelp av strukturerte intervju, workshoper og direkte observasjon. Offentlig tilgjengelig informasjon har blitt benyttet til å verifisere og supplere resultatene. For å redegjøre for hvordan interne forhold påvirker konkurransesituasjonen benyttes en VRIO-analyse og en kartlegging av dynamiske kapabiliteter. VRIO-analysen ble gjennomført for å kartlegge bedriftens nåværende kapabiliteter. Kartlegging av dynamiske kapabiliteter ble gjennomført for å redegjøre for i hvilken grad bedriften evner å utvikle nye kapabiliteter. De eksterne forholdene analyseres gjennom en PEST-analyse, Porter konkurranseanalyse, en markedssegmentering av potensielle og eksisterende kunder, og en konkurrentanalyse. Resultatet til de interne og eksterne analysene oppsummeres i en SWOT-analyse. Basert på dette identifiseres kritiske suksessfaktorer som danner grunnlaget for vekststrategien. Den eksterne analysen konkluderte med at bransjen bærer preg av høy konkurranseintensitet, lave inngangsbarrierer, høy forhandlingsmakt hos leverandører og kunder, og høy grad av trusler fra substitutter. Gjennom segmenteringsanalysen ble det identifisert seks bransjer det bør jobbes aktivt mot å rekruttere kunder innen. Den interne analysen identifiserer et dårlig salgsapparat, mangel på karriereutvikling og et svakt omdømme som aspekter ved bedriften som må forbedres. På bakgrunn av resultatene i denne oppgaven foreslås det å realisere økt organisk vekst gjennom en di erensieringsstrategi og gjennom økt markedspenetrering. Det identifiseres tre kritiske suksessfaktorer for å oppnå denne målsetningen: Proaktivt salg, styrking av omdømme og bygging av kritiske kapabiliteternb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/no/*
dc.subjectindustriell økonominb_NO
dc.subjectkontraktsadministrasjonnb_NO
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectstrateginb_NO
dc.subjectvekststrateginb_NO
dc.subjectstrategisk analysenb_NO
dc.subjectindustrial economicsnb_NO
dc.titleUtforming av vekststrategi for Dataplan IT Partner ASnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 3.0 Norge