Show simple item record

dc.contributor.authorEggestad, Olaf
dc.date.accessioned2022-12-30T10:42:54Z
dc.date.available2022-12-30T10:42:54Z
dc.date.created2022-11-14T14:44:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationEggestad, O. (2022). Bokstavens lov og bokstavens ånd: Werktreue på norsk: Robert Riefling som professer ved Norges musikkhøgskole. Studia Musicologica Norvegica, 48(1), 78-97.en_US
dc.identifier.issn0332-5024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3040056
dc.description.abstractRobert Riefling (1911–88) ble i 1973 ansatt som NMHs første klaverprofessor. Artikkelen fokuserer på det begrep som utgjør kjernen i hans estetiske holdning og definerer premissene for hans undervisningsgjerning. Rieflings ideer om Werktreue ble formet hovedsakelig i møte med hans tyske hovedimpulser: først studier hos Karl Leimer og deretter mesterklasser hos Edwin Fischer og Wilhelm Kempff. I sin estetiske orientering kommer han til å stå som en typisk eksponent for den tyske, modernistiske mellomkrigsgenerasjonen, som riktignok også rommer motstridende og tilbakeskuende tendenser. Som en av de mest innflytelsesrike normgivere i norsk klaverdiskurs og musikkliv i det hele bidro han også til å spissformulere verdiene i den kultur som tradisjonelt er blitt betegnet som klassisk, og i en tid der ‘klassisk musikk’ fremdeles tronte øverst i samfunnets kulturhierarki – hos både politikere og allmennhet. Foreliggende tekst tar for seg et tematisk utsnitt av et mye større monografisk arbeid om Robert Rieflings pedagogiske og utøvende praksis, samt resepsjonen av ham.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBokstavens lov og bokstavens ånden_US
dc.title.alternativeBokstavens lov og bokstavens ånden_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderThe authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000en_US
dc.source.pagenumber78-97en_US
dc.source.volume48en_US
dc.source.journalStudia Musicologica Norvegicaen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/smn.48.1.7
dc.identifier.cristin2073658
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal