Show simple item record

dc.contributor.authorÅdland, Anne Kristine
dc.contributor.authorLavik, Marta Høyland
dc.contributor.authorGripsrud, Birgitta Haga
dc.contributor.authorRamvi, Ellen
dc.date.accessioned2023-03-22T09:58:22Z
dc.date.available2023-03-22T09:58:22Z
dc.date.created2022-09-15T10:43:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationÅdland, A. K., Lavik, M. H., Gripsrud, B. H., & Ramvi, E. (2022). Spenninger i flerkulturelle arbeidsfellesskap ved sykehjem. En etnografisk studie. Tidsskrift for omsorgsforskning, (2), 107-122.en_US
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3059760
dc.description.abstractBakgrunn: Pleiepersonellets samhandling i sykehjem er viktig for kvaliteten på omsorgen for mennesker i livets sluttfase og for de ansattes egen velferd. I studien undersøker vi hvordan pleiepersonell i norske sykehjem opplever og forholder seg til det flerkulturelle arbeidsfellesskapet. Metode: Etnografisk feltarbeid og narrative intervjuer med nøkkelinformanter i sykehjem. Dataanalysen tok utgangspunkt i to situasjoner beskrevet i feltnotater som var representative for spenninger i arbeidsfellesskapet. Disse ble videre undersøkt gjennom en psykososial tilnærming med gruppebasert dybdehermeneutisk fortolkning. Resultat: Gjennom analyseprosessen identifiserte vi to nøkkelfunn: 1) Å se pleiere med innvandrerbakgrunn som et problem i en arbeidshverdag preget av travelhet og tidspress, og 2) Strategier for å unngå å bli stigmatisert som et (innvandrer)problem. Funnene viser hvordan diskriminering og rasisme utspiller seg på sykehjem, både gjennom indirekte og direkte ytringer. Konklusjon: I denne studien anvendte vi begrepene «indre rasist» og «mikroaggresjon» for å fortolke nøkkelfunnene og bedre forstå både minoritets- og majoritetsnorske pleieres uttalelser om ansatte med minoritetsbakgrunn så vel som våre egne holdninger som forskere i omgang med data fra feltarbeidet. De reelle uttrykkene for både implisitt og eksplisitt diskriminering og rasisme som belyses i denne studien, angår oss alle som medmennesker og medborgere i et mangfoldig samfunn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSpenninger i flerkulturelle arbeidsfellesskap ved sykehjem. En etnografisk studieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderThe authorsen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber107-122en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/tfo.8.2.8
dc.identifier.cristin2051924
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 256617en_US
dc.relation.projectUniversitetet i Stavanger: IN-10208en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal