Show simple item record

dc.contributor.authorRosland, Tina Salte
dc.contributor.authorRimstad, Silje Lill
dc.contributor.authorGrønnestad, Trond Erik
dc.date.accessioned2023-11-20T07:56:27Z
dc.date.available2023-11-20T07:56:27Z
dc.date.created2023-06-20T14:03:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationTina Salte Rosland, Silje Lill Rimstad & Trond Erik Grønnestad (2023). Unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe.Fontene forskning, 16 (1), 20-32.en_US
dc.identifier.issn1890-9868
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103443
dc.description.abstractArtikkelen presenterer en studie om unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med syv jenter mellom 14 og 20 år som har deltatt i sorggrupper hos pårørendestiftelsen «SeMeg». Jentene hadde erfart å miste en forelder eller et søsken i dødsfall. Analysen viser at ungdommene kjente seg forstått og mindre alene etter å ha deltatt i sorggruppe. I sorggruppen opplevde de gjenkjennelse med de voksne gruppelederne som selv hadde egenerfaring med sorg, og med de andre gruppedeltakerne. Fellesskapet knyttet til sorgerfaringer ga jentene håp for fremtiden og tro på egen mestring i en utfordrende ungdomstid. I motsetning til voksne sorggruppedeltakere vektla ikke jentene forskjeller i tapsårsak og relasjon når de vurderte trivsel i gruppen. De unge hadde fokus på det som er felles ved sorgen og betydningen av å dele historier med jevnaldrende som hadde erfart tap i nære relasjoner. Studien presenterer ny kunnskap om hvilken betydning måltidet og lokalet hadde for deltakernes vurdering av tilbudet. Det var viktig at samlingene inneholdt mer enn samtaler om sorg. De fremhevet hvordan gode omgivelser, uformelt samvær og hyggelige måltidssituasjoner fremmet trygghet og fellesskap mellom deltakerne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFellesorganisasjonenen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectsorggruppeen_US
dc.subjectsorgen_US
dc.subjectmestringen_US
dc.subjectetterlatteen_US
dc.subjectsense of coherenceen_US
dc.titleUnge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© The Authorsen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.source.pagenumber20-32en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalFontene forskningen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin2156249
dc.relation.projectUniversitetet i Stavanger: IN-11551en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal