Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

  Gunnestad, Mari Kristine; Eriksen, Simen; Jakobsen, Simon Kaspersen (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ser på hvorvidt ...
 • Facebook som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19 - en studie av tre hoteller 

  Gravdal, Anne Sofie.; Hærem Wesnes, Hanne; Waaland, Lene (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er at den skal gjennom en studie av tre hoteller, gi svar på problemstillingen; hvordan ble Facebook brukt som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19. Oppgaven skal ta utgangspunkt i ...
 • Facebook som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19 – En studie av tre hoteller 

  Hærem Wesnes, Hanne; Gravdal, Anne Sofie; Waaland, Lene (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er at den skal gjennom en studie av tre hoteller, gi svar på problemstillingen; hvordan ble Facebook brukt som markedsføringskanal før versus gjennom Covid-19. Oppgaven skal ta utgangspunkt i ...
 • Lojalitetsprogram; Veien til en lojal kundebase i hotellbransjen 

  Eriksen, Simen; Gunnestad, Mari Kristine; Jakobsen, Simon Karspersen (Bachelor thesis, 2022)
  Bacheloroppgaven kommer som et resultat etter tre år på Universitet i Stavanger, Norsk Hotellhøyskole. Kandidatene har valgt å sette søkelys på lojalitetsprogram, og skal derfor besvare en problemstilling som ser på hvorvidt ...
 • Hvordan gjøre Lego mer lønnsom gjennom markedsføring 

  Dybdahl, Ola, Tveit.; Storm, Tore. (Bachelor thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en bedrift kan bli lønnsomme gjennom markedsføring, og problemstillingen har vi basert i selskapet The Lego Group. Hvor vi ønsker å finne ut hvordan Lego kan tiltrekke seg ...

Vis flere