• Hvordan evner sentrale aktører å samhandle ved IKT- hendelser? 

   Thoreid, Renate; Skjørland, Ingrid (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-10-17)
   Bakgrunn for denne oppgaven er at samvirkeprinsippet ble innført som et nytt bærende element i det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet blant annet på bakgrunn av erfaringene etter angrepene 22. juli. ...
  • Lite kan utgjør mye 

   Alstadsæter, Kirsten Oma (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-07)
   Skoleskyting i utlandet samt flere alvorlige voldshendelser på Norske skoler de siste årene har aktualisert behovet for en god sivil beredskap i Norge. Stadig flere krav stilles i dag til utdanningsinstitusjoner, både i ...
  • Sivil-militært samvirke i Rogaland 

   Hagen, Siren Strøm (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Ved innførelsen av samvirkeprinsippet som en del av de nasjonale prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap etter terrorangrepet 22. juli, og som et resultat av et mer sammensatt trussel-og risikobilde vil ...
  • Sivil-militært samvirke i Rogaland 

   Hagen, Siren Strøm (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
  • Trent til å lykkes når bjella ringer 

   Andersen, Carl Martin; Ludvigsen, Glenn-Tore (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-12)
   Beredskapsplanen har til hensikt å være et hjelpemiddel for ulike aktører når det oppstår en uønsket hendelse av en viss skala. Beredskapsplanen er forankret i lovverk, og det foreligger forskning som beskriver hvordan ...