• Analysis of Kinect motion capture capabilities for automated robotic painting systems 

   Finnestad, Yngve (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   The focus of this project is to determine the motion capture capabilities of the Kinect sensor. Motion capture is the process of recording human movement, and converting the captured data into a virtual environment. A ...
  • Forenklet programmering mot ABB-robot 

   Vasshus, Jan Marius (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Kommunikasjon med ABB-robot utføres gjennom to grensesnitt, PC SDK og Robot Web Services. Disse grensesnittene er utviklet av ABB. Grensesnittene er store og inneholder mye funksjonalitet. Det kan være vanskelig å finne ...
  • Identifisere objekter på et bord ved hjelp av bildebehandling i Matlab slik at de kan plukkes opp av robot. 

   Tykhelle, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
   Denne masteroppgaven har som mål å detektere DUPLO klosser ved hjelp av et kamera og bildebehandling gjennom MATLAB for så å plukke opp klossene med en ABB IRB140 robot. Resultatet er et program som kan brukes til demonstrasjon ...
  • Stereosyn anvendt til robotprogrammering, implementert i MATLAB 

   Løvland, Jan Bjorge Scheyka (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2014;, Master thesis, 2014-12)
   Bildebehandling er et fagfelt som er på god vei inn i automasjon i industrien. Kombinasjonen av robot og bildebehandling gir store muligheter for adaptive robotsystemer. Spesielt med tanke på å forenkle programmeringen. ...
  • The use of motion tracking for teaching of paint robots 

   Haus, Eivind Sandve (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Most industrial production processes require parts to be painted, both for aesthetic and quality purposes. The painting process is often automated with the benefits of better paint coverage, less waste of paint, high ...