• Estimere posisjon ved hjelp av QR-koder 

      Førsund, Jens (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
      Oppgaven som er beskrevet i denne rapporten går ut på å lage et system som skal finne senter av et bilde oppgitt i et eksternt koordinatsystem i rommet. For å løse dette trengs det punkter som er kjent både i romkoordinatsystemet ...