• Analyse og effektivisering av pakkelinje for rundost 

      Hauge, Svein Morten Velde (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;, Master thesis, 2016-06-16)
      Målet for denne oppgaven er å analysere og effektivisere en pakkelinje for rundost. Gjennom analyse av pakkelinjen blir det besluttet å effektivisere prosessen med mål om å redusere antall årsverk som er nødvendig for å ...