• Grafisk grensesnitt for håndtering av lagrede hjertedata (EKG) 

      Horpestad, Ørjan (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
      Det antydes av læringspsykologer og pedagoger at læring øker hos en person ved et noe økt stressnivå. Det viser seg at denne læringen avtar straks stressnivået overskrider en viss grense, som er individuell for hver ...