• Deteksjon av lesjoner i MR-bilder ved bruk av watershedsegmentering 

      Klingsheim, Roald (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
      Denne rapporten tar for seg deteksjon av lesjoner i MR-bilder av hjernen til demenspasienter ved bruk av watershedsegmentering. Rapporten vil først gi en kort innføring om demens og magnetresonanstomografi (MR) for at ...