Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkogvoll, Bjørn Egil
dc.date.accessioned2008-07-16T12:18:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182643
dc.descriptionMaster's thesis in Offshore structural engineering
dc.description.abstractIsland Offshore og NeoDrill holder for tiden på med en feasibility studie hvor det blir sett på muligheten for å gjennomføre konstruksjon av et topphull ved bruk av et mindre fartøy som i utgangspunktet ikke er kvalifisert til å gjennomføre denne type operasjoner. Konseptet går ut på at det skal bores et pilothull for så å sette 20” foringsrør før selve boreriggen ankommer lokasjonen. For at dette konseptet som kalles PreRig Well Construction skal kunne settes til liv, vil det være helt avgjørende at det kan utføres på en forsvarlig måte som vil oppfylle regler og krav i henhold til norsk lovgivning. Det er derfor et krav fra myndighetene sin side at det kan dokumenteres at sikkerheten er ivaretatt. Denne rapporten, som inngår som en mindre del i denne av denne studien, har som formål å se på hvilke konsekvenser som kan oppstå ved grunn gass når det bores et topphull fra PreRig fartøyet. Det er derfor sett på hva som menes med grunn gass og hva som må til for at en kan definere noe som en grunngasshendelse. Videre er det gitt en oversikt over hvilke konsekvenser den grunne gassen kan medføre, og da spesielt er spørsmålet rundt gassens påvirkning til fartøyet vurdert, med tanke på oppdrift og stabilitet. Som det kommer frem i rapporten er det klart at den grunne gassen ikke vil skape for store problemer for fartøyet,hverken med tanke på oppdrift eller stabilitet. Rapporten vil også gi en oversikt over alternative metoder for å kunne håndtere gassen på en forsvarlig måte. Her er det tatt utgangspunkt i regelverket om krav til barrierer for å sikre at metoden som anbefales er i henhold til regelverket. Det er også vurdert hvordan en bør ”sikre” fri passasje bort fra lokasjonen om det oppstår nødsituasjoner. Til slutt er det utført en regelverksanalyse for å se hvordan konseptet står i forhold til det norske regelverket. Det er her lagt vekt på å prøve å skille mellom fartøy og innretninger for å gi en oversikt over hva som faktisk skiller disse ut fra regelverket. I regelverket er det klare retningslinjer for hva som er et fartøy og hva som er en innretning, men for PreRig konseptet sin del vil det i utgangspunktet være viktig å skille mellom fartøyet og utstyret som skal brukes under operasjoner, slik at en vil få godkjent konseptet. Ut fra regelverket kan en si at det er 3 alternativ som vil være aktuelle for PreRig konseptet avhengig av hvor godt en kan dokumentere sikkerheten ved aktivitetene. Det første, og mest økonomiske vil være å bruke et fartøy som er definert ut fra SDs regelverk. Her er det å skille fartøy fra utstyret svært viktig. Det andre alternativet vil være å prøve å oppgradere et fartøy, slik at det per definisjon blir karakterisert som en innretning. Det siste alternativet vil være å ta i bruk et fartøy som allerede godkjent for lette brønnintervensjoner. For at PreRig konseptet skal kunne tas i bruk vil det også være viktig å samarbeide med Petroleumstilsynet for å kunne avgjøre hvilke rammevilkår som skal settes for aktivitetene.
dc.format.extent985047 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonor
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norway
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IKM/2007
dc.subjectpre rig
dc.subjectgrunn gass
dc.subjectfartøy
dc.subjectoffshore konstruksjonsteknikk
dc.titlePre Rig well construction
dc.typeMaster thesis
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Offshore technology: 581


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-IKM / TN-IMBM) [1213]
    Master- og bacheloroppgaver i Konstruksjoner og materialer / Maskin, bygg og materialteknologi (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Masteroppgaver i Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Masteroppgaver i Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Vis enkel innførsel