Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTveiten, Erik
dc.date.accessioned2012-10-18T12:11:21Z
dc.date.available2012-10-18T12:11:21Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/182920
dc.descriptionMaster's thesis in Structural engineeringno_NO
dc.description.abstractI dimensjoneringsfasen av bruer med skjeve opplegg vil det ofte bli diskusjoner om hvilke beregningsmetoder som skal benyttes for å gi rettest mulig krefter og momenter på en effektiv måte. I denne sammenheng må det vurderes om et rammeprogram kan gi tilfredsstillende nok krefter og momenter i forhold til et plateprogram. Hvis det ikke gjør det, kan det benyttes korreksjonsfaktorer eller formler som resultatene fra rammeprogrammet kan korrigeres med? Det er denne problemstillingen rapporten skal ta for seg. Rapporten beskriver og vurderer statikkberegninger som er utført på to forskjellige typer bruer med forskjellige oppleggsvinkler og bredde/lengde forhold. Beregningene er utført i plateprogrammet Brigade og i rammeprogrammet Novaframe. Det er satt opp 56 forskjellige modeller i hvert program, det vil si 112 modeller totalt for å få bredde nok i analysegrunnlaget til å kunne gi en god anbefaling av korreksjonsfaktorer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;
dc.subjectmaterialteknologino_NO
dc.subjectbyggkonstruksjonerno_NO
dc.subjectskjeve oppleggno_NO
dc.subjectusymmetrisk trafikklastno_NO
dc.subjectstatiske beregningerno_NO
dc.subjectbroerno_NO
dc.subjecttrafikklasterno_NO
dc.subjectelementprogramno_NO
dc.titleBeregning av platebruer av betong: effekt av skjeve opplegg og usymmetrisk trafikklastno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (TN-IKM / TN-IMBM) [731]
    Master- og bacheloroppgaver i Konstruksjoner og materialer / Maskin, bygg og materialteknologi (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Masteroppgaver i Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Masteroppgaver i Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Vis enkel innførsel