• Economics of aquaculture: special issue introduction. 

   Asche, Frank; Tveterås, Ragnar (Journal article, 2002)
  • Industrial agglomeration and production costs in Norwegian salmon aquaculture 

   Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   During the last decade, empirical evidence of regional agglomeration economies has emerged for some industries. This paper argues that externalities from agglomeration are not only present in some manufacturing and ...
  • Statoil, staten og samfunnet 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Saker i grensesnittet mellom økonomi og politikk har skapt eit stort engasjement i samfunnsdebatten i Noreg den siste tida. Bakgrunnen er at regjeringsskiftet førre året spente forventningane om ein meir tydeleg ...
  • Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk kontinentalsokkel 

   Mohn, Klaus; Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Letevirksomheten er en kritisk forutsetning for feltutvikling og produksjon av olje og naturgass. Vi spesifiserer og estimerer en enkel modell for leteaktiviteten på norsk sokkel. Resultatene indikerer robuste, men ...
  • Hva er det med økonomene? 

   Mohn, Klaus (Journal article, 2006-09)
   Økonomiske overlegninger har preget tankesett og dagligliv for mennesker i uminnelige tider. Refleksjoner om produktivitet, nytte og velferd, arbeidsdeling og handel har alltid vært viktige faktorer for menneskers ...
  • Hva er det med oljeinvesteringene? 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Høye oljepriser og knapphet på olje- og gassressurser har løftet forsyningssikkerhet i energimarkedet mot toppen av den geopolitiske agendaen. Enorme energiinvesteringer er påkrevd for å møte forventningene om økonomisk ...
  • Oljepris, petroleumsvirksomhet og norsk økonomi 

   Mohn, Klaus (Peer reviewed; Journal article, 2008)
   Høy internasjonal vekst, god OPEC-disiplin, tiltakende knapphet på oljereserver og skjerpet fokus på forsyningssikkerhet har sammen med en svakere dollar løftet oljeprisen fra 18 USD/ fat i 1999 til over 70 USD/fat i ...
  • Leting etter olje og naturgass : tallenes tale 

   Mohn, Klaus (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Høye oljepriser og knapphet på petroleumsressurser har rettet verdens oppmerksomhet mot sikkerhet i energiforsyningen. Vellykket leteaktivitet er en kritisk faktor for framtidig produksjon av olje og naturgass. Vi analyserer ...
  • The global competition for wild fish resources between livestock and aquaculture 

   Tveterås, Ragnar; Tveterås, Sigbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2010-03)
   Aquaculture satisfies a growing global demand for fish but also consumes an increasing share of the world’s wild fish resources. This has led to a concern that increased aquaculture production poses a threat to the sustainability ...
  • Strategi for norsk blåskjellnæring 

   Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne; Tveterås, Ragnar (Sintef Fiskeri og havbruk;SFH80-A106001, Research report, 2010-03)
   På bakgrunn av utfordringer og muligheter som er identifisert for blåskjellnæringen i Norge foreslås en strategi for årene 2010-2013 med rullering av strategien på slutten av perioden. Målsettingen som ligger til grunn for ...
  • Snevert om plastgjenvinning 

   Laudal, Thomas (Journal article, 2010-04)
   Økonomer går seg av og til vill i et mønster der markedssvikt søkes løst i en optimalisering av politiske virkemidler som forholdes til et kvantifiserbart mål. Et godt eksempel er artikkelen til Annegrete Bruvoll og Sana ...
  • Faglig sneverhet 

   Laudal, Thomas (Journal article, 2010-06)
   Jeg har fått anledning til å gi et kort svar til innlegget fra Bruvoll og Hasane i forrige av Samfunnsøkonomen. Jeg begrenser meg til to tema: "Misforståelsen" om motsetningen mellom politikk og marked, og virkninger av ...
  • Regional betydning av fiskeri- og havbruksnæringen - et forprosjekt 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Stokka, Arne; Volden, Gro Holst; Tveterås, Ragnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106054, Research report, 2010-10)
   1.Utvikling av en prinsipiell modell for flerregional ringvirkningsanalyse med fokus på 3 regioner: - Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) - Midtnorge (Trøndelagsfylkene, Møre-og Romsdal) - Vestlandet (Sogn og Fjordane, ...
  • When diseases hit aquaculture: an experimental study of spillover effects from negative publicity 

   Hansen, Håvard; Onozaka, Yuko (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Aquaculture, as all animal production, is exposed to diseases which can cause negative publicity and market impacts. A recent example is the Chilean salmon farming industry, which is currently facing unprecedented economic ...
  • Validation of the mindful coping scale 

   Tharaldsen, Kjersti B.; Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2011-03)
   The aim of this research is to develop and validate a self-report measure of mindfulness and coping, the mindful coping scale (MCS). Dimensions of mindful coping were theoretically deduced from mindfulness theory and ...
  • Managers’ Beliefs about Measures to Retain Senior Workforce 

   Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper aims to describe and explain the beliefs of public sector managers regarding measures to promote active ageing within organizations and how these beliefs can relate to their own attitudes, age, gender, organizational ...
  • Open innovation at the root of entrepreneurial strategy: A case from the Norwegian oil industry 

   Iakovleva, Tatiana (Journal article; Peer reviewed, 2013-04)
   This article aims to extend the discussion about entrepreneurial strategies of small and medium-sized enterprises (SMEs) by including the concept of open innovation. How can SMEs overcome the challenges of resource scarcity ...
  • Price consciousness and purchase intentions for new food products: the moderating effect of product category knowledge when price is unknown 

   Hansen, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2013-07)
   This study examines the degree to which consumers’ price consciousness affects their purchase intentions for a newly introduced product when the price of the product is unknown. Based on data from 186 consumers exposed to ...
  • Informational cascades, herding bias, and food taste evaluations 

   Hansen, Håvard (Journal article, 2013-12)
   Herding behavior is observed when consumers simply replicate the behavior of others instead of making their own elaborate decision. This study contains two experiments in which participants are asked to evaluate how good ...
  • Catch, Stock Elasticity, and an Implicit Index of Fishing Effort 

   Ekerhovd, Nils-Arne; Gordon, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2013-12)
   Economists are interested in the relationship between fishing effort and stock size, and the impact on catch levels. The interest lies in the stock elasticity where it is thought that for pelagic fish species it is close ...