Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Julie
dc.date.accessioned2011-09-05T16:20:02Z
dc.date.available2011-09-05T16:20:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183861
dc.descriptionMaster's thesis in Innovation managementen_US
dc.description.abstractUtredningens tema er hvorvidt ekstern og intern usikkerhet i produktutviklingsprosjekter påvirker prosjektet i henhold til prosjektets kostnader, kvalitet og tid, samt hvordan prosjektlederen/ledelsen best kan håndtere eventuell usikkerhet. Ekstern usikkerhet blir her sett på som teknologisk usikkerhet og omgivelsesusikkerhet. Intern usikkerhet går på det som omhandler usikkerhet i målsettingen til prosjektet og usikkerhet i planleggingen av prosjektet. Usikkerhet er en viktig faktor som dukker opp i alle typer produktutviklingsprosjekter, i større eller mindre grad. Uansett hvilken type og grad av usikkerhet man står ovenfor, er det viktig å være oppmerksom på dette, og vite hvordan man best håndterer det. På den måten øker sjansene for å lykkes i produktutviklingen. Gjennom grundig og godt forarbeid, og gode styringsmodeller for bruk i produktutviklingsarbeidet, har man på forhånd bedre kjennskap til ulike usikkerhetsfaktorer og man står bedre rustet til å takle eventuelle uforutsette hendelser. Resultatene av analysene jeg har foretatt viser at det finnes ulike synspunkter på hvorvidt ulike former for usikkerhet påvirker prosjektet, alt etter hvilke prinsipper man legger til grunn. Mine analyser viser også at det finnes visse retningslinjer for hvordan prosjektledelsen bør arbeide, både med tanke på å unngå for stor grad av usikkerhet i forkant av prosjektet og for å håndtere eventuell usikkerheten som dukker opp underveis i prosessen på en best mulig måte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2011;
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.subjectinnovasjonsledelseen_US
dc.subjectusikkerheten_US
dc.titleStyringsmodeller for innovasjonsprosjekter- håndtering av usikkerheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record