Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Henriette
dc.contributor.authorMathiesen, Katrine Saua
dc.date.accessioned2012-10-31T08:42:36Z
dc.date.available2012-10-31T08:42:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183922
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg hvordan realopsjonsteori kan anvendes for å verdsette oljeprosjekter, og hvordan dette vil påvirke den estimerte verdien av Johan Sverdrup feltet. Det rettes spesielt fokus på usikkerhet og fleksibilitet som oppstår underveis i ulike faser av et oljeprosjekt. Etter en gjennomgang av feltets historie, innføring i oljebransjen og grunnleggende realopsjonsteori, fremkommer estimerte verdier av klassisk nettonåverdiberegning og verdier av opsjonene, som vil være tilgjengelige for et oljeselskap i løpet av feltets levetid. Det redegjøres for hvordan realopsjoner kan bidra til å skape en tilleggsverdi til prosjektet sammenlignet med klassisk nåverdiberegning. Resultatene av teorien blir drøftet i forhold til empiri. Oljeprosjekter er svært komplekse og består av en høy grad av usikkerhet. For å oppnå en oversiktelig framstilling og samtidig gi en tilstrekkelig grad av økonomisk intuisjon, er det naturlig å foreta noen forenklinger og avgresninger. Dessuten, vil høyere grad av kompleksitet nødvendigvis ikke gi et mer nøyaktig svar, ettersom inputparametrene til modellen i utgangspunktet er svært usikre. Resultatene viser at tilleggsverdien av fleksibilitet har en betydelig påvirkning på prosjektverdien, og utgjør en verdiøkning på mellom 43-4024 %. Oppgaven avrundes med en drøfting av hvilke implikasjoner anvendelse av realopsjonsteori kan ha for oljeselskaper og myndigheter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectanvendt finansno_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.titleJohan Sverdrup - en realopsjonstilnærmingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record