Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRettedal, Endre Schanche
dc.date.accessioned2013-10-22T07:55:29Z
dc.date.available2013-10-22T07:55:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183984
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractHensikten med avhandlingen har vært å undersøke tilstedeværelsen av utvalgte unormaliteter på Oslo Børs, og hvorvidt investorer kan nyttiggjøre seg av disse. Undersøkelsene er utført ved å benytte historiske data fra Oslo Børs i perioden 1994 - 2012. Månedlige avkastningstall er beregnet ved å simulere porteføljer som rebalanseres og holdes fast i både 1 og 3 års perioder. Undersøkelsene viser at selskaper med lav pris relativt til bokført egenkapital (P/B) har gitt signifikant månedlig meravkastning (ujustert for risiko) relativt til selskaper med høy P/B, ved både årlig og 3-årlig rebalansering. Videre finner vi ikke støtte for en reverseringseffekt på Oslo Børs i perioden. Heller ikke en tenkt strategi med å investere i selskaper med lavest markedsverdi har generert meravkastning i analyseperioden, utenom i januar måned hvor avkastningen har vært signifikant forskjellig fra de største selskapene. Resultatene viser svak indikasjon på at det finnes en positiv seriekorrelasjon mellom 6 og 18 måneders avkastning. Imidlertid viser en tenkt strategi med å investere i selskaper som har en kombinasjon av lav P/B og høy avkastning de foregående 6 måneder svært overbevisende resultater. En simulert portefølje som inkluderer selskaper med slike egenskaper og rebalanseres årlig ville i analyseperioden ha gitt en årlig gjennomsnittsavkastning på 24,36 % mot 9,54 % for Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Samtidig ville tradisjonelle risikobegrep som Beta og variasjon ha vært tilnærmet lik for både OSEBX og den simulerte porteføljen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectanvendt finansno_NO
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectinvesteringsstrategierno_NO
dc.subjectempiriske unormaliteterno_NO
dc.subjectOslo børsno_NO
dc.titleInvesteringsstrategier basert på empiriske unormaliteter ved Oslo Børsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel