• Forebyggende hjemmebesøk- eldres opplevelser 

      Gramstad, Diana (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-06-01)
      Bakgrunn: Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 fikk kommunene mer ansvar, blant annet ved å jobbe forebyggende. Tilbudet forebyggende hjemmebesøk er en samtale mellom helsepersonell og eldre om fysisk ...