• Om hjelpekunsten : En kvalitativ studie om demens og brukermedvirkning 

      Padgett, Gunn-May Koppen (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2011;, Master thesis, 2011)
      Tjenestedesign handler om å utforme bedre tjenester gjennom kreative løsninger, forbedring og nyskapning i følge Nasjonal helse- og omsorgsplan. Dette skal gjøres ved å sette pasientens opplevelser og behov i sentrum, der ...