Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRuud, Kirsti
dc.date.accessioned2009-05-29T12:05:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184097
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen
dc.description.abstractEt mål for den norske helsestasjonstjenesten er å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge ved å styrke foreldres mestring av foreldrerollen. Det er lite kunnskap om hvordan målet best kan nås, om helsesøster bidrar til dette, og hva foreldre har behov for i kontakten med helsestasjonen. Målet for denne studien var å øke kunnskap om foreldres behov for sosial støtte, og hvordan helsesøster bidrar til at de opplever mestring som foreldre. Et annet mål var å bidra til utvikling av helsesøsterpraksis. Studien har en kvalitativ tilnærming med halvstrukturerte intervju av syv foreldre til seks barn på ett år, seks mødre og en far. Studien viste at flere interne og eksterne faktorer påvirket den støtte foreldrene ønsket og mottok. Som nybakte foreldrene hadde de endrede behov for sosial støtte, partner var den viktigste kilden. Helsestasjonen var tilgjengelig, med fagkunnskap og kontroll av barns helse og oppvekstforhold. Foreldrene ønsket at helsesøster viste dem og barnet interesse, hadde respekt, empati, varme og tro på deres ressurser. Noen ønsket primært konkrete råd og informasjon fra helsesøster, mens andre også søkte følelsesmessig- og anerkjennende støtte. Anerkjennende støtte fra helsesøster hadde betydning for mestring av foreldrerollen. Råd og informasjon hadde også betydning, men i mindre grad. Noen foreldre var misfornøyd med relasjonen med helsesøster, og opplevde ikke å få sosial støtte som bidro til økt mestring. Foreldrene ønsket tidligere kontakt etter fødselen, støtte når de selv ønsket det, og et bedre gruppetilbud. Studien viste behov for økt kunnskap om metoder i helsesøsters arbeid som kan bidra til å styrke mestring av foreldrerollen.en
dc.format.extent3799485 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2008en
dc.subjecthelse- og sosialfagen
dc.subjectforeldrerollenen
dc.subjecthelsestasjonen
dc.subjecthelsesøsteren
dc.subjectmestringen
dc.subjectsosial støtteen
dc.titleHelsesøsters bidrag til mestring av foreldrerollenen
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel