Show simple item record

dc.contributor.authorRusdal, Merethe
dc.date.accessioned2011-02-17T13:18:27Z
dc.date.available2011-02-17T13:18:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184109
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen_US
dc.description.abstractDenne studien undersøker pasientsikkerhet innen eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten. Problemstillingen er om pasienter som veksler jevnlig mellom sykehjem og eget hjem får ivaretatt kontinuitet og sikkerhet i pleien. Bakgrunn og mål: Eldreomsorgen har mange og store utfordringer, og de forventes å øke i tiden framover. Å ivareta kontinuitet og sikkerhet for en voksende pasientgruppe med flere og sammensatte sykdommer er et komplekst område. Mange av pasientene innen eldreomsorg veksler mellom ulike tjenestesteder. Ved å bringe sikkerhetsperspektivet inn i denne delen av helsetjenestene er det et mål at studien kan belyse hvilke forhold som innebærer risiko og hva som faktisk er godt ivaretatt for en gruppe innen eldreomsorg, nemlig pasienter som mottar tjenesten vekselopphold i kommunen. Oppgaven søker svar på følgende forskningspørsmål med utgangspunkt i problemstillingen: 1. Hvordan påvirker kontinuitet sikkerheten til vekselpasienter? 2. Hvorfor er sykepleiedokumentasjon viktig for å ivareta sikkerhet og kontinuitet ? 3. Hvordan kommuniserer tjenesteaktørene rundt vekselpasientene? 4. Hvordan er rammebetingelser og organisering av tjenestene for dem som skal ivareta sikkerhet og kontinuitet til vekselpasienter? Forskningsdesign. Studien har et eksplorerende design der følgende tre undersøkelser svarer på problemstillingen: Først kartlegges og beskrives konteksten vekselpleie. Deretter studeres skrevet tekst i form av data fra sykepleiejournaler i de aktuelle enheter. Til slutt intervjues ansatte i enhetene. I denne undersøkelsen anvendes kvalitativ metode der ny kunnskap utvikles fra de innsamlede data. Funn: I hovedsak dokumenterer undersøkelsen at vekselpleie er positivt som tjenesteform. De fleste pasientene har nytte av tjenestene, pårørende får hardt tiltrengt avlastning og fagfolkene anbefaler det som oftest. Men studien finner også at for demente pasienter som er kommet et stykke i sykdomsutviklingen, er vekselpleie ikke en egnet tjenesteform. Når det gjelder innholdet i tjenesten vekselpleie dokumenterer studien ulike former for svikt som kan medføre risiko, blant annet innen informasjonsoverføring. Studien viser at dette henger sammen med at epikriser med opplysninger om skifte av legemiddel oftest ikke foreligger før etter at pasienten har skiftet tjenestested. Videre viser studien risiko for at pasientene ikke får dekket sine grunnleggende behov. Dette vises i mangelfull sykepleiedokumentasjon inklusivt sparsomme eller manglende overføringsrapporter ved skifte av tjenestested. Et tredje funn er at vekselpasienter er utsatt for risiko for uheldige hendelser etter kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette fordi opplysninger fra spesialisthelsetjenesten går til fastlegen. Dermed mangler informasjonen dersom pasienten er i sykehjemsfasen av oppholdet. ...en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2010;
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjectsikkerheten_US
dc.subjectkontinuiteten_US
dc.subjectvekseloppholden_US
dc.subjectdokumentasjonen_US
dc.titleVekselpleie i et sikkerhetsperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber128 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record