Show simple item record

dc.contributor.authorLarsson, Anna Maja
dc.date.accessioned2014-01-14T12:52:03Z
dc.date.available2014-01-14T12:52:03Z
dc.date.issued2013-11-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184196
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractDenna studies syfte var att utforska personalens upplevelser av brukarmedverkan och recovery i arbetet med inneliggande patienter i en manisk fas. Begreppen recovery och brukarmedverkan utgjorde studiens teoretiska referensram. En kvalitativ metod användes för att svara på problemtällningen där åtta studiedeltagare, vilka arbetade inom den psykiatriska slutenvården, intervjuades. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys och ett tema kom fram; den terapeutiska miljön. Studiedelagarna uppgav det vara krävande att arbeta med denna patientgrupp. Patienterna var ofta negativa till behandling vilket skapade utmaningar i relationen mellan patient och personal. En tydlig tvåsidighet belystes när det kom till brukarmedverkan vid mani, där det innebar en stor utmaning att hitta balansen mellan att överstyra patienten och att låta patienten fatta beslut han eller hon inte var klar för. Sjukdomsinsikt samt miljöterapi i kombination med mediciner beskrevs vara viktigt för patientens recovery. Samtidigt presenterades många utmaningar med medicineringen som ovilja från patienten, biverkningar och risk för depression. Anhöriga beskrevs vara en resurs för både patienten och personalen. Studiedeltagarna uttryckte en önskan om en utveckling av miljöterapin vid mani där det uttrycktes en tro på att mer fokus på aktivitet kunde vara positivt. Denna studie visade på att brukarmedverkan vid mani både kan främja och hämma patientens recoveryprocess, vilket kräver mycket av personalen. Detta tyder på ett behov för en vidare utveckling av tjänsterna riktade mot människor med bipolär sjukdom, både på institution och i kommunerna.no_NO
dc.language.isosweno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2013;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjectrecoveryno_NO
dc.subjectbipolarno_NO
dc.subjectmanino_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.titleBrukarmedverkan och recovery vid mani; personalens perspektivno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record