Show simple item record

dc.contributor.authorMæland, Marit Johanne
dc.date.accessioned2014-02-06T08:48:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184213
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractBakgrunn Agitasjon er vanleg hos personar med demenssjukdom. Dette kan føre til utfordrande situasjonar i kvardagen hovudsakleg for pasienten sjølv, men også for helsepersonell og pårørande, som til dømes i stellesituasjonar. Meir kunnskap om dette området er nødvendig for å kunne hjelpe desse pasientane. Hensikt Føremålet med studien er å sjå på førekomst av agitasjon hos personar med demens og om ulike typar agitasjonsåtferd har samanheng med dårlegare funksjon i stell, påkledning og dusjesituasjonar samt om det er ein samanheng mellom agitasjon, alder og kjønn. Forskjellar i agitasjonsnivå hos sjukeheimspasientar i forhold til personar som bur i bufellesskap eller i heimen, vert og undersøkt. Metode Dette er ein tverrsnittstudie kor spørjeskjema vart nytta for å kartleggja førekomst av agitasjon og funksjon hos personar med demens eller mistanke om demenssjukdom. Resultat 83,3 % av personane med demens eller mistanke om demenssjukdom var agiterte minst ein gang i veka. Det var ein positiv samanheng mellom grad av agitasjon og dårlegare funksjon i stell, påkledning og dusjing Konklusjon Agitasjon er svært utbreitt hos personer med demens. Dei med fysisk aggressiv åtferd, fysisk ikkje aggressiv åtferd og dei med verbal aggressiv åtferd fungerte dårlegare i stell, påkleding og dusjesituasjonar enn personar utan desse agitasjonstypane.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2012;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjecthelsevitenskapno_NO
dc.titleAgitasjon og funksjon i stell: førekomst og samanheng hos personar med demens i sjukeheim, bufellesskap og heimebaserte tenesterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.description.embargo2014-06-01
dc.source.pagenumber88no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record