• Unge arbeidstakeres opplevelse av medarbeidersamtalen. 

      Åreskjold, Susanne (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
      Denne masteroppgaven har som formål å undersøke hvilke holdninger, erfaringer og utbytte unge arbeidstakere har av medarbeidersamtalen. Særlig fokus er rettet mot den opplevde effekten denne samtalen har på arbeidstakernes ...