• Tilgjengelighet i Sveits og Norges velferd: En komparativ analyse 

      Årsvold, Roger (Bachelor thesis, 2023)
      Sammendrag Denne forskningsoppgaven skal utforske potensielle ulikheter mellom Sveits og Norges velferdssystem. Ved å analysere tilnærminger og argumenter om hvorfor deres tilnærming er slik, søker oppgaven å gi innsikt ...