• Kan lederskap ha påvirkning på sykefravær? 

      Frida Sofie Pedersen Askautrud (Bachelor thesis, 2022)
      I denne oppgaven skal jeg ta for meg følgende problemstilling; Hvordan kan lederskap påvirke sykefraværet i Norge? Oppgaven tar for seg en studie av IA-avtalens første delmål som handler om å minimere sykefraværet med 10% ...