• Hvordan kan flerkulturelt mangfold nedfelles i et styringssystem 

      Aasland, Mari Lokna (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
      Ved masterprogrammet endringsledelse ved universitetet i Stavanger blir studentene blant annet presentert litteratur og teori vedrørende organisasjoner, og dens mulige oppbygning. Virksomheten Hennig-Olsen Is i Kristiansand ...