• Klimatilpasning for kulturminner 

      Abrahamsen, Maren Charlotte (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-07-08)
      Hensikten med denne studien var å undersøke hvorfor klimatilpasning i så liten grad er integrert i kulturminneforvaltningens arbeid med kulturminnevern. Gjennom forskning kommer det frem at klimaendringer vil skape større ...