• Hvordan påvirker kompleksitet risikostyring på norsk sokkel 

      Adolfsen, Bente; Lunde, Laila Ueland (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-08-19)
      Forskjellige aktører bidrar i samhandlingen ved utførelse av bore- og brønnaktiviteter ombord på en installasjon på norsk sokkel. Samhandlingen styres gjennom kontrakter mellom de ulike parter. I kontrakten defineres de ...