• Hva vanskeliggjør læring etter uønskede hendelser? 

      Upsal, Bjørn Vidar (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-11-17)
      HMS har høyt fokus i dagens arbeidsliv, arbeidstilsynet påpeker at å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess. Det er den enkelte virksomhet som selv har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som ...