• Engasjering i midlertidig investering 

      Waage, Ire Karina (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
      Utviklingen av jobbengasjement er i stor grad preget av utfordringer ved det moderne arbeidsliv. Bedrifter er i større grad avhengig av innleid arbeidskraft for å oppnå konkurransedyktighet og fleksibilitet i det dynamiske ...