• Årsaker til at utvalgte energiselskap ikke fyller kravene til ROS-analyser 

      Fiveland, Anne-Gro; Wessman, Birgitte Lundorf (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-09-18)
      Tilgang til strøm er grunnleggende i det moderne og komplekse samfunn. Norge har, til sammenligning med mange andre land, vært skjermet for hyppige og langvarige strømbrudd. Men strømbruddet i Steigen kommune i 2007 og ...