• Hva skjer når journalistikken trer inn på sosiale medier? 

      Aalerud, Amanda (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven er en studie av VGs journalistikk på Snapchat. VG var det aller første nordiske mediehuset som inngikk en avtale med Snapchat Discover, og dukket for første gang opp på plattformen i 2017. Per i dag ...