• Samarbeidsavtaler-formalitet eller redskap til samhandling? 

      Wikheim, Hilde (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
      Denne masteroppgaven er utført som en del av studiet i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven har fokus på implementeringen av samarbeidsavtalen mellom kommunene og Helse Stavanger innenfor tjenesteområdet ...