• Nasjonen - I dag og fremover 

      Williams, Fredrik (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har jeg sett nærmere på nasjonalstatens rolle i dagens verden. For å gjøre dette har brukt begrepene postnasjonalisme og dens motpart nynasjonalisme. Jeg har også sett nærmere på tre av de største ...