• Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport 

      Røgenes, Kristine Nordbø (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-17)
      Sammendrag Denne studien omhandler organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport. Fredag 22.juli 2011 ble Norge rammet av den verste terrorhandlingen på norsk jord i fredstid. Ufattelige tragedier utspant seg ...