• Styring av sikkerhetskultur. Case studie ved Kårstø 

      Bjørnstad, Bjørn (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-10)
      Sikkerhetskultur har vært i vinden siden Tsjernobyl ulykken, og Petroleumstilsynet peker på sikkerhetskultur som en viktig del av godt HMS arbeid og som en faktor bak hendelser på norsk sokkel. I denne studien blir en ...