• Fremsyn mot 2025 

      Hagerup, Margret (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Avhandlingen har tatt utgangspunkt i et ønske om å gjøre valgt organisasjon mer robust i forhold til det å tenke lenger frem i tid. Dette har jeg søkt å gjøre ved å foreta en praktisk øvelse på organisasjonsfremsyn, ved å ...